# #

Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas

Jyväskylä 2009

Lukuvuonna 2004-2005 tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektiopintojen XooZoo-projektiryhmä http://projekti.it.jyu.fi/2004/xoozoo/ (Jukka Partanen, Tiina Penttinen, Pekka Rinne, Markku Rissanen, Mika Suhonen ja Antti-Ville Äikäs) kartoitti IT-tiedekunnan opiskelijoiden mielipiteitä opinto-oppaasta. Tätä opasta työstettäessä on pyritty ottamaan huomioon kyselyssä saatu palaute. XooZoo-ryhmä kehitti myös opinto-oppaan tuottamisprosessia ja laati alustavat XML-määritykset oppaan monikanavajulkaisun tueksi. Keväällä 2006 tietotekniikan laitoksen sovellusprojektien Kokako-projektiryhmä http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/kokako/ (Tapio Honkonen, Turo Lamminen, Tuomas Räsänen ja Tapio Väärämäki) kehitti käyttöliittymää XML-dokumenttien käsittelyyn ja koostamiseen. Syksyllä 2008 tietotekniikan sovellusprojektien Joose-projektiryhmä http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/joose/ (Hannu Hautakangas, Nikolai Koudelia, Joel Lehtonen ja Johan Nysten) jatkokehitti XML-editoria.

Projektiryhmien työtä on jatkanut tiedekunnan yhteinen työryhmä. Tuloksena syntyi kädessäsi oleva painettu opas, jonka tuotannossa hyödynnettiin opastiedon tuottamista ja monikanavajulkaisua XML-kielellä. Oppaan XML-muodossa olevasta lähdemateriaalista tuotettiin XSLT-muunnosten avulla PDF- ja HTML-versiot. Oppaan painoversion ladonnassa käytettiin LaTeX:ia. Jaotellun HTML-oppaan tuottamisessa käytettiin Tero Tiluksen Splitter-ohjelmaa.

Sekä sisällön että julkaisujärjestelmän kehittämistyö jatkuu. Kehittämisideat ja palaute oppaan sisällöstä ovat tervetulleita osoitteeseen opintoasiat@it.jyu.fi.

Opinto-opas verkossa: http://opinto-opas.jyu.fi/it/2009/

IT-tiedekunnan opintohallinnon prosesseja on mallinnettu osana tiedekunnan laatutyötä. Prosessikaaviot ja niiden sisältöä kuvaavat tekstit ovat osoitteessa http://prosessit.it.jyu.fi/. Niiden avulla voit hahmottaa, kuinka opiskelijan asioita hoidetaan eri yksiköissä opintojen eri vaiheissa. Joihinkin tämän oppaan lukuihin on lisätty linkkejä asiayhteyteen liittyviin prosessikuvauksiin.

Opinto-oppaan työryhmä

Eija Ihanainen ITK
Joni Haavisto ITK
Mikko Jäkälä TKTL
Päivi Jämsen TTL
Mauri Leppänen TKTL
Panu Moilanen TKTL
Miika Nurminen TTL
Seija Paananen TKTL
Mari Pohjola ITK
Jari Rahikainen TKTL
Tapio Tammi TKTL

ISSN 1456-5420

Kuvat: Erkka Piirainen (dekaanin tervehdys, 2-3, 6, 8, 16-18), Panu Moilanen (1, 7, 10, 12), Johanna Savela (4, 13), Eero Pykäläinen (5, 9), Mika Friman (kuva 11), Thomas Bila (kuva 15).

Yhteystiedot:

Informaatioteknologian tiedekunta
Tiedekunnan toimisto
Mattilanniemi, Agora 2.krs
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. (014) 260 2207
Fax. (014) 260 2209
http://www.it.jyu.fi/